THỤ TRUYỀN TÂM THÁI


 Bí quyết làm chủ cuộc sống từ trong Tâm

0976.179.319
0986.007.949
Trang chủ / Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

  
  • Cố vấn cho Chính khách 
  • Cố vấn phát triển Cá nhân lãnh đạo
  • Cố vấn phát triển Doanh nghiệp
  • Huấn luyện các kỹ năng quản trị 
  • Huấn luyện các kỹ năng kinh doanh
  • Huấn luyện Tâm thái  chuyên sâu
  • Kinh doanh nội thất
  • Kinh doanh điều hòa không khí
  • Kết nối, liên minh đầu tư
 Và nhiều hoạt động kinh doanh đầu tư khác ...
 
 
 
 

Đơn vị liên kết