THỤ TRUYỀN TÂM THÁI


 Bí quyết làm chủ cuộc sống từ trong Tâm

0976.179.319
0986.007.949

Tâm Thái - Nghệ thuật Quản trị Doanh nghiệp Thành công

Nếu ví các nhân sự như các linh kiện tạo nên từng bộ phận trong cỗ máy Các phòng ban hội tụ nhân sự lại thành các bộ phận của cỗ máy Thì Nghệ thuật quản trị chính là cách thức làm cho cỗ máy hoạt động hiệu quả với tốc độ tối đa.