THỤ TRUYỀN TÂM THÁI


 Bí quyết làm chủ cuộc sống từ trong Tâm

0976.179.319
0986.007.949

Học Thuyết Tâm Thái

Tâm Là Gốc - Trí Là Ngọn. Làm Chủ Tâm Thái Là Làm Chủ Cuộc Sống Từ Trong Tâm

Học thuyết Tâm thái là tác phẩm viết nghiên cứu và các vấn đề xung quanh Tâm trí của con người. Nhằm giúp con người có thể rèn luyện để làm chủ Tâm tính của mình. Xấu trở nên tốt, yếu mềm trở nên mạnh mẽ, đã tốt rồi có thể tốt hơn nữa