THỤ TRUYỀN TÂM THÁI


 Bí quyết làm chủ cuộc sống từ trong Tâm

0976.179.319
0986.007.949

Chuỗi chuơng trình Traphaco 11 : [Khối Kinh doanh Traphaco] - Tâm thái - Bí quyết ...

Chuỗi chuơng trình Traphaco 11 : [Khối Kinh doanh Traphaco] - Tâm thái - Bí quyết ...

Hiểu được những giá trị vô giá của Tâm thái , ngay lập tức Ban lãnh đạo Công CP Traphaco quyết định mời Chuyên gia Tâm thái Đỗ Văn Dũng đến đào tạo cho hơn 170 cán bộ kinh doanh khu vực Miền Bắc của Công ty chương trình : " Tâm thái & Bí quyết chinh phục khách hàng thành công” . Chương trình được tổ chức vào 2 ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2014 tại hội trường lớn Công ty CP Traphaco – Nhà máy Hoàng Liệt – Hà Nội. Xem thêm »

[Giá trị của Tâm thái đối với hệ thống khách hàng Traphaco] Đồng hành ...

 [Giá trị của Tâm thái đối với hệ thống khách hàng Traphaco] Đồng hành ...

Ban Lãnh đạo Traphaco đã mời Chuyên gia Tâm Thái Đỗ Văn Dũng đưa giá trị Tâm thái đến với đội ngũ cán bộ kinh doanh công ty cũng như hệ thống khách hàng OTC của Công ty với mong muốn Tâm thái sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt gắn kết tư tưởng định hướng của toàn bộ cán bộ nhân viên và khách hàng đưa Traphaco trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành Dược phẩm, góp phần đưa nền kinh tế Quốc gia phát triển ổn định, thịnh vượng và bền vững. Xem thêm »

Chuỗi chuơng trình Traphaco 7&8: Hội nghị khách hàng Khu vực Hà Nội 1 : Xu ...

Chuỗi chuơng trình Traphaco 7&8: Hội nghị khách hàng Khu vực Hà Nội 1  : Xu ...

" Traphaco lấy khoa học công nghệ làm trung tâm, lấy thị trường để định hướng, lấy tăng trưởng làm động lực, lấy chất lượng để cam kết với khách hàng, chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa quá trình sản xuất sản phẩm luôn được thể hiện trong các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Công ty" Xem thêm »